Baby Alexis (Chicago - John & Kat)


Alexis001.jpg

Alexis002.jpg

Alexis003.jpg

Alexis020.jpg

Alexis023.jpg

Alexis024.jpg

Alexis-14.jpg

Alexis-27.jpg

Alexis-28.jpg

Alexis-29.jpg

Alexis-30.jpg

Alexis-31.jpg

Alexis-32.jpg

Alexis-33.jpg

Alexis3wks.jpg

Dad+Alexis-2.jpg

Mom+Alexis.jpg